24 lutego 2018

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zarządzanie Projektami

 1. Szablon (strona tytułowa + spis treści)     Szablon_ZP
 2. Przykłady projektów
  1. Przykład I- Projekt marketing- Projekt wdrozenia tel komórkowego
  2. Przykład II- Zarządzanie projektami – Projekt Wesela
 3. Szablon do tworzenia wykresu sieciowego i wykazu zadań
  1. Wyznaczanie ścieżki krytycznej dla projektu B+R
 4. Przykład projektu zaliczeniowego (bez wykresu Gantta, wykresu sieciowego, strony tytułowej, podsumowania, listy kontrolnej)
  1. Przykład projektu zaliczeniowego
 5. Szablon do wykonania listy kontrolnej
  1. Szablon listy kontrolnej
 6. Szablon Microsoft Excel do tworzenia wykresu Gantta
  1. Terminarz projektu z wykresem Gantta ver.1 (plik podstawowy)
  2. Terminarz projektu z wykresem Gantta ver.2
  3. Terminarz projektu z wykresem Gantta ver.3

Wizualizacja plików ponizej:

 

 

Systemy wspomagania decyzji

 1. Proces podejmowania decyzji- przykład:     Przykład wdrożenia produktu SWD
 2. Tabela wyboru optymalnego wariantu:     Optymalny_wariant
 3. Aktywacja dodatku Solver:    KURS_MSEXCEL_SOLVER_Podstawy_stosowania
 4. Solver_zadanie_1_optymalizacja_marketingowa:   Solver_zadanie_1_optymalizacja_marketingowa
 5. Sover_zadanie_2_optymalizacja_produkcji:   Solver_zadanie_2_optymalizacja_produkcji_do_rozwiazania
  1. Tabela z zadaniami do obliczeń:    Solver_zadanie_2_optymalizacja_produkcji_tabela

 

Komputerowe Wspomaganie Zarządzania

 1. Hasłowanie plików MSProject:     KURS_MS PROJECT_cz1_Haslo
 2.  Wprowadzenie:     KURS_MS PROJECT_cz2_Wprowadzenie. Konfiguracja programu.
 3. Edycja list:    KURS_MS PROJECT_cz3_Edycja listy zadań
 4. Edycja list cd.:    KURS_MS PROJECT_cz4_Edycja listy zadań_CD
 5. Podstawy zarządzania zasobami:    KURS_MS PROJECT_cz5_Podstawy_zarządzania_zasobami
 6. Podstawy tworzenia przydziałów:    KURS_MS PROJECT_cz6_Podstawy_tworzenia_przydziałów
 7. Śledzenie postępu projektów:    KURS_MS PROJECT_cz7_Śledzenie_projektów

MSProject

Warunki zaliczenia- podstawowe
0. Plik projektu- hasłowany numerem indeksu.
1. Czas trwania projektu: min 6 miesięcy.
2. Synchronizacja kalendarza z dniami wolnymi i świętami.
3. Synchronizacja z godzinami pracy.
4. Analiza budżetu projektu.
5. Skonfigurowany widok wykresu Gantta.
6. Wyraźnie wyszczególnione etapy milowe i punkty kontrolne projektu.
7. Przyspieszenie/opóźnienie realizacji zadań.
7. Wyznaczenie ścieżki krytycznej.

Warunki zaliczenia- szczegółowe
do 15 zadań min.5 zasobów ocena 3
16-20 min.6 zasobów ocena 3,5
21-25 min.7 zasobów ocena 4
26-30 min.8 zasobów ocena 4,5
pow.30 zadań min.9 zasobów ocena 5

 

Inżynieria Produkcji

Planowanie wg. harmonogramu Gantta

 1. Szablon projektu (strona tytułowa + spis treści)     Szablon_ZP
 2. Wykaz zadań- Harmonogram Gantta     Wykaz tematów projektowych
 3. Konpekt projektu- Harmonogram Gantta    Konspekt projektu
 4. Szablon wykresu (wzór)   Szablon wykresu Gantta

Cyklogram

 1. Arkusz    Arkusz-cyklogram
 2. Wykaz zadań podstawowych    Wykaz zadań podstawowych
 3. Wykaz zadań zaawansowanych    Wykaz zadań zaawansowanych
 4. Wykaz liczby stanowisk    Wykaz liczby stanowisk
 5. Prezentacja cyklogram   Prezentacja cyklogram

Komputerowe wspomaganie produkcji

 1. Arkusz zadaniowy MRP   Arkusz MRP
 2. Tabela A   Tabela A
 3. Tabela B   Tabela B
 4. Tabela C    Tabela C
 5. Arkusz kalkulacyjny do obliczeń    MRP
 6. Tabela kosztowa do zadania MRP     Tabela kosztowa

Procesy i techniki produkcyjne

Szablon projektu (strona tytułowa + spis treści)     Szablon_ZP

Ćwiczenie 1: Planowanie rozruchu produkcji nowego wyrobu

 1. Instrukcje do ćwiczenia 1     ĆWICZENIE I Rozruch produkcji nowego wyrobu

Ćwiczenie 2: Planowanie organizacji zleceń produkcyjnych

 1. Instrukcje do ćwiczenia 2     Instrukcje II planowanie organizacji zleceń produkcyjnych

Ćwiczenie 3: Planowanie wg. harmonogramu Gantta

 1. Wykaz zadań- Harmonogram Gantta     Wykaz tematów projektowych
 2. Konpekt projektu- Harmonogram Gantta    Konspekt projektu
 3. Szablon wykresu (wzór)   Szablon wykresu Gantta

Ćwiczenie 4: Cyklogram

 1. Arkusz    Arkusz-cyklogram
 2. Wykaz zadań podstawowych    Wykaz zadań podstawowych
 3. Wykaz zadań zaawansowanych    Wykaz zadań zaawansowanych
 4. Wykaz liczby stanowisk    Wykaz liczby stanowisk
 5. Prezentacja cyklogram   Prezentacja cyklogram

Ćwiczenie 5: Wybór wariantu technologicznego w zależności od ilości sztuk w serii

 1. Instrukcje do ćwiczenia 5     Instrukcje do ćwiczenia 5

Zarządzanie Produkcją i Usługami

 1. Metoda ABC- instrukcje     Instrukcje metoda ABC
 2. Metoda ABD- tematy ćwiczeniowe     Wykaz tematów metoda ABC
 3. Decyzja Produkować/Kupować     Decyzja Produkować/Kupować