24 lutego 2018

Materiały szkoleniowe

Polecam założenie konta do przechowywania oraz udostępniania dokumentów w chmurze na platformie Syncplicity. Limit przypisanego miejsca na dysku wirtualnym w wersji bezpłatnej wynosi 10 GB. Dokumenty Microsoft Office mogą być edytowane za pomocą aplikacji office online.

Instrukcja założenia konta:       Zakładanie konta Syncplicity

 

Zachęcam do skorzystania z opcji licencji studenckiej programu CAD Creo Parametric. Aby zapisać się do projektu, należy zarejestrować się na stronie:    Creo Parametric- academic edition

Dostępna jest także licencja do bezpłatnego programu Creo Elements Direct Software. Program do pobrania jest pod adresem:                                    Creo Elements/Direct Modelling

 

Systemy wspomagania decyzji

Proces podejmowania decyzji- przykład:     Przykład wdrożenia produktu SWD

Tabela wyboru optymalnego wariantu:     Optymalny_wariant