24 lutego 2018

Materiały szkoleniowe

Polecam założenie konta do przechowywania oraz udostępniania dokumentów w chmurze na platformie Syncplicity. Limit przypisanego miejsca na dysku wirtualnym w wersji bezpłatnej wynosi 10 GB. Dokumenty Microsoft Office mogą być edytowane za pomocą aplikacji office online.

Instrukcja założenia konta:       Zakładanie konta Syncplicity

Dla studentów Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji istnieje możliwość przystąpienia do programu Microsoft Imagine, w ramach którego mają prawo do pobrania potrzebnych im do nauki aplikacji, m.in. Microsoft Visio, Access, Project.

Warunki przystąpienia do programu zamieszczone są na stronie:   MS Imagine

 

Kurs MS Project (wersja kompatybilna z MSProject 2016)

  1. Projekt I: Utworzenie hasła:              KURS_MS PROJECT_cz0_Haslo
  2. Projekt II: Konfiguracja programu:  KURS_MS PROJECT_cz1_Wprowadzenie. Konfiguracja programu
  3. Projekt III: Edycja listy zadań:              KURS_MS PROJECT_cz2_Edycja listy zadań
  4. Projekt III: Edycja listy zadań CD.:      KURS_MS PROJECT_cz3_Edycja listy zadań_CD
  5. Projekt IV: Podstawy zarządzania zasobami:     KURS_MS PROJECT_cz4_Podstawy_zarządzania_zasobami
  6. Projekt V: Podstawy tworzenia przydziałów:     KURS_MS PROJECT_cz5_Podstawy_tworzenia_przydziałów

 

 

Zachęcam do skorzystania z opcji licencji studenckiej programu CAD Creo Parametric. Aby zapisać się do projektu, należy zarejestrować się na stronie:    Creo Parametric- academic edition

Dostępna jest także licencja do bezpłatnego programu Creo Elements Direct Software. Program do pobrania jest pod adresem:                                    Creo Elements/Direct Modelling