• Informacja o współpracy:

    Grupa AME ściśle współpracuje z Politechniką Łódzką:

    Katedrą Zarządzania Produkcją i Logistyki na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji
    www.woiz.p.lodz.pl
    Katedrą Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej
    www.kwm.p.lodz.pl