Audyt systemu zarządzania produkcją

Mając na uwadze najnowsze trendy w projektowaniu procesów produkcyjnych, niezmiernie istotna jest ocena aktualnego systemu zarządzania produkcją, na każdym etapie wytwarzania wyrobu.

Precyzyjne prześledzenie systemów produkcyjnych pozwala na wyszukiwanie tzw. ,,wąskich gardeł” oraz określanie priorytetowych obszarów, w których wymagane jest podjęcie natychmiastowych działań naprawczych.

Grupa AME, badając problem kompleksowo, w sposób otwarty lecz merytoryczny, zapewnia skuteczną identyfikację niezgodności oraz przedstawienie możliwych rozwiązań problemu.

Przemysł 4.0 – dzisiaj wizja, jutro rzeczywistość

Precyzyjnie osiągnięty cel dzięki przewidywalnym procesom
„Czwarta rewolucja przemysłowa” jest naturalną konsekwencją naszych czasów. Rozpoczęła się od maszyny parowej (przestawienie produkcji na siłę maszyn), następnym jej etapem było wynalezienie na początku XX w. taśmy produkcyjnej zwiększającej efektywność pracy, a 80 lat później wprowadzenie programowalnego sterowania procesami produkcyjnymi. Te rewolucje przyniosły ogromne oszczędności, jednak ucierpiała na tym produkcja indywidualna. Przemysł 4.0 ma teraz ponownie umożliwić ekonomiczną i terminową produkcję małych serii w odpowiedniej jakości.
Smart factory: szansa i wyzwanie zarazem
W sprawnej „inteligentnej fabryce” przedmiot obrabiany i maszyna komunikują się przez serwer sieciowy i są sterowane z poziomu kierowania procesem. Wymaga to zintegrowania nowoczesnych możliwości IT ze zdigitalizowanym poziomem produkcyjnym. Aby zapewnić stałą wymianę informacji między poziomem planowania a poziomem produkcji, internet i oprogramowane zakładowe muszą być skoordynowane. Ponadto produkt musi spełniać wiele wymagań. Należą do nich jednoznaczna identyfikowalność wyrobów, jak również znajomość aktualnej pozycji i stanu produktu oraz łańcucha tworzenia wartości.
Infrastruktura IT: dotrzymać kroku automatyzacji
Koncepcje automatyzacji w obszarze maszyn to popularny środek do uzyskania większej elastyczności w środowisku produkcyjnym. Wyzwaniem, którego nie należy lekceważyć, jest zapewnienie odpowiedniego poziomu procesów IT – od komercyjnego zarządzania przedsiębiorstwem po obrabiarkę.
Wprawdzie systemy IT działów administracji i rozwoju produktu są mocno z sobą zintegrowane, jednak w innych obszarach wyizolowane procesy są obsługiwane najczęściej przez lokalne moduły programowe. Wielu producentów ma więc dostęp tylko do rozwiązań punktowych, które należy najpierw odpowiednio skoordynować w celu stworzenia efektywnego i zintegrowanego systemu sterowania produkcją.

Na interfejsie planowania i produkcji
Jako interfejs między planującym poziomem kierowania a operacyjnym poziomem produkcji systemy Manufacturing Execution (MES), do których zaliczają się rozwiązania firmy Proxia Software AG, stwarzają warunki do obsługi stałej wymiany informacji w rozumieniu „inteligentnej fabryki”. Moduły rejestracji danych eksploatacyjnych i danych maszyn (BDE/MDE) realizują przy tym transfer informacji z heterogenicznego środowiska produkcyjnego do scentralizowanej pamięci danych.

 
Wyzwanie rosnącej ilości danych
Nieustanna wymiana informacji między różnymi poziomami przedsiębiorstwa, przedmiotami obrabianymi i obrabiarkami generuje duże ilości danych, które trzeba przetworzyć. Dlatego do analizy parametrów niezbędna jest funkcjonalność drill-down (podgląd szczegółów), umożliwiająca dostęp do konkretnych informacji. Nasza firma informatyczna oferuje tutaj hybrydową technologię przetwarzania danych, która opiera się zarówno na technologii in-memory do szybkich obliczeń w pamięci głównej serwera, jak i na klasycznej koncepcji hurtowni danych. Zastosowanie mobilnych terminali, smartfonów i tabletów PC wzbogaca przy tym system zarządzania działaniami o kolejne aspekty. W tym kontekście producent oprogramowania oferuje także aplikacje mobilne.

Przewidywalne i elastyczne procesy produkcyjne
Ogólnie rzecz biorąc, ze względu na wspominanie warunki brzegowe, planowanie zleceń produkcyjnych nie może być już realizowane statycznie i z dalekim horyzontem planistycznym. Dynamiczne środowisko produkcyjne wymusza umiejętność szybkiego reagowania w odpowiedzi na komunikaty zwrotne z produkcji. Dopiero poprzez sprzężenie szczegółowego planowania z „chmurą informacyjną” z hali produkcyjnej przedsiębiorstwa mogą bezzwłocznie reagować na zmiany zasobów lub mocy przerobowych. Analizując tę kwestię, można dostrzec, że czwarta rewolucja przemysłowa już nadeszła i odnajduje się w pierwszych rozwiązaniach procesowych.

[żródło:http://pl.proxia.com/pl/trendy-i-badania/przemysl-40.html]

 

Views All Time
Views All Time
541
Views Today
Views Today
2

Komentarze są wyłączone.

 • Informacja o współpracy:

  Grupa AME ściśle współpracuje z Politechniką Łódzką:

  Katedrą Zarządzania Produkcją i Logistyki na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji
  www.woiz.p.lodz.pl
  Katedrą Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej
  www.kwm.p.lodz.pl