Warunki zaliczenia przedmiotu: Komputerowe Wspomaganie Zarządzania

Warunkiem zaliczenia są:

I. obecność na zajęciach (minimum 80%)

100% – 5     90% – 4     80% – 3

II.  sprawozdanie z wykonanych zadań komputerowych:

 1. sprawozdanie- schemat organizacyjny przedsiębiorstwa MS Visio
 2. sprawozdanie- przykładowa procedura kontrolna/instrukcja procesu wraz ze schematem przepływu wykonanym w MS Visio (schemat blokowy wklejony do pliku WORD w postaci zespołu obiektów)
 3. utworzenie konta Syncplicity i współdzielenie folderu wraz z prowadzącym (tylko podgląd) oraz osobą z grupy (edycja)
 4. sprawozdanie- projekt wykonany w MS Project, dla którego wymagania określono następująco:
  1. -program w pełni skonfigurowany według instrukcji dostarczonych przez prowadzącego
  2. czas trwania minimum 3 miesiące
  3. w okresie realizacji projektu występują dni świąteczne/planowana przerwa technologiczna
  4. wyznaczono 4-5 działań sumarycznych wraz z ok 4-5 działaniami podstawowymi
  5. wyznaczono minimum 3 kamienie milowe
  6. zawarto poprawny schemat przebiegu projektu (wykres Gantta)
  7. przydzielono zasoby dla projektu
  8. oszacowano i zweryfikowano budżet projektu
 5. zorganizowano konferencję oraz wykonano notatkę ze spotkania MSOneNote (praca zespołowa)

SPRAWOZDANIA ODDAWANE SĄ ETAPAMI TZN.: w terminach określonych przez prowadzącego.

 

OCENA KOŃCOWA:

średnia arytmetyczna – (ocena za obecność + oceny ze sprawozdań) / 6

 

Views All Time
Views All Time
246
Views Today
Views Today
2

Komentarze są wyłączone.

 • Informacja o współpracy:

  Grupa AME ściśle współpracuje z Politechniką Łódzką:

  Katedrą Zarządzania Produkcją i Logistyki na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji
  www.woiz.p.lodz.pl
  Katedrą Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej
  www.kwm.p.lodz.pl